1 geçerli bir win32 uygulaması değil hatası

 • ‘Geçerli bir Win32 Uygulaması Değil’ Hatası Nasıl …

  ‘Geçerli bir Win32 Uygulamas? De?il’ Hatas? Nas?l Düzeltilir? ‘Geçerli bir Win32 Uygulamas? De?il’ Hatas? Nas?l Düzeltilir? Ersin.

 • exe.geçerli bir win32 uygulaması değil - Güvenlik …

  \Program Files\Spybot-Search&Destroy\SpybotSD.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il" mesaj?. Jul 03, 2008 ·. \geçerli bir win 32 uygulamas? de?il hatas?.

 • Win32 Uygulaması Değil Win32 Hatası Çözümü

  Geçerli Bir Win32 Uygulamas? De?il Hatasi Cözümü Geçerli bir Win32 uygulamas? de?il Metin belgesi Geçerli Win32 Degil hatasi Sizinde bir gün kar??la?abilece?iniz “geçerli bir Win32 uygulamas? de?il” hatas?n? çözerkenki uygulad???m ad?mlar? payla?mak istiy.

 • geçerli bir win32 uygulaması değil hatası - Windows …

  Sep 14, 2009 · orjinal vista sistem de fazlas?yla iyi oyun için sorun setup.exe yi çal??t?ramamam. "F:/setup.exe bir geçerli win32 uygulamas? de?il " ….

 • Bir Hizmeti Başlatırken Olay Kimliği 7000 ve "%1 Geçerli Bir...

  - ve -; Ba?lat?lamayan her hizmet için sistem olay günlü?üne a?a??daki olay kaydedilir:. Belirtiler. Bir veya daha fazla bilgisayar?n?zda yüklü hizmetleri ba?lat?lmaz ve a?a??daki sorunlardan biri olu?ur: A?a??daki hata iletisini al?rs?n?z: 193 Hata: %1 geçerli bir Win32 uygulamas? de?il.

 • exe.geçerli bir win32 uygulaması değil - Güvenlik Forumu - CHIP ...

  "C:\Program Files\Spybot-Search&Destroy\SpybotSD.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il" mesaj? ç?k?yor,Spybot güvenlik yaz?l?m?n? t?klad???mda. Ayr?ca amvo virüsleri de bu ti psorunlar yarat?yor!!?unlar? bi deneyin: 1. Kay?t defteri ve/veya Windows dosyalar? bozuk oldu?u için bu hatay? almaktas?n?z.

 • geçerli bir win32 uygulaması değildir - Forum TR

  baz? setup dosyalar?na t?klad???mda c:\setup.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il. ÖNER? 1:. bir Win32 uygulamas? de?il " iletisi, genellikle kar??dan yükleme s?ras?nda bozulmu? olan bozuk dosyalar? açmay? denedi?inizde görüntülenir. gibisinden bi hata al?yorum.?u anda kaspersky''? kald?rd?m avast var.

 • Geçerli bir Win32 uygulaması değil Hatası - Joygame

  Merhabalar ; Bu hata, genellikle kullan?lmakta olan programa ba?l? olarak dü?ünülse de durum bundan farkl?d?.

 • “Geçerli Bir Win32 Uygulaması Değil” Çözümü! | Yazarkafe

  ” hatas? nedeniyle bazen i?lemlerimiz yar?m kalabiliyor. 22 Tem 2012. Bu hata, genellikle kullan?lmakta olan programa. Tüm Windows i?letim sistemi kullan?c?lar?n?n en az bir kere kar??la?m?? oldu?u;C:\ Program Files\Program\program ad?.exe “Geçerli bir Win32 uygulamas? De?il.” ya da “is not a valid Win32 application.

 • "Geçerli bir Win32 uygulaması değil" Çözümü! - geyik

  Tüm Windows i?letim sistemi kullan?c?lar?n?n en az bir kere kar??la?m?? oldu?u; C :/Program Files/Program/program ad?.exe “Geçerli bir Win32 uygulamas? De?il.” ya da “is not a valid Win32 application. 22 Oca 2014. Bu hata, genellikle kullan?lmakta olan programa. ” hatas? nedeniyle bazen i?lemlerimiz yar?m kalabiliyor.

 • Windows/sistem32/rundll32.exe geçerli bir win32 uygulaması değil ...

  Winrar? kullanam?yorsan?z, exe dosyalar?n? çal??t?rd???n?zda tepki vermiyorsa, çe?itli hata uyar?lar? al?yorsan?z sistemizinde worm vb. zararl? yaz?l?m olmal?. Bilhassa Sality,Alman, Jeefo gibi. 25 Tem 2010. Orijinalini Gönderen: piRe_ Mesaj? Görüntüle. http://www.pcnet.com.tr/forum/1293019-post3. A?a??daki ad?mlar? izleyin.

 • " %1 geçerli bir win32 uygulaması değil " hatası | Technopat...

  Forumda ve nette arad?m ancak i?ime yarayacak bir ?ey bulamad?m. Bu gün bilgisayar? açt???mda GeForce Experience''den bir. 3 Ara 2013. Selam arkada?lar.

 • Geçerli bir Win32 uygulaması değil sorunu? | SDN Forum

  temizledi 1 dosyay? removed yapt? o da önemsiz bir dosyayd? kaspersky da her aç?l??t? sality.aa hatas? veriyordu ?imdi vermiyor art?k temizledikten beri. Yard?m edin ya battlefield bad company 2yi indirdim iso dosyas?n? açarken geçerli bir win32 uygulamas? de?il diyor dirt 2 yi daha dün tekrar kurmu?tum. 20 Mar 2010.

 • geçerli bir win32 uygulaması değil! » Sayfa 1 - 1 - Donanım Haber...

  razoru açmaya çal???rken, razor.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il hatas?n? al?yorum.i?in ilginci,kald?r?p tekrar kurduu?umda aç?l?yor.bir kereye mahsus.ama kapatt?ktan sonra,ikinci denememde,aç?lm?yor bu hatay? veriyor.nas?l çözece?im? i?letim sistem.

1 geçerli bir win32 uygulaması değil hatası video tech: how to free recover deleted partition on windows 7 xp 8

fast free find deleted partition recovery download :http://www.recoveryvaults.com how to use free and fast data recovery easy

1 geçerli bir win32 uygulaması değil hatası question and answer

 • Question :geçerli bir win32 uygulaması değildir - frmtr.com

  Answer :Dec 29, 2013 · " Geçerli bir Win32 uygulamas? de?il" iletisi, genellikle kar??dan yükleme s?ras?nda bozulmu? olan bozuk dosyalar? açmay? denedi?inizde görüntülenir.

 • Question :"geçerli bir win32 uygulaması değil" uyarısına çözüm ...

  Answer :Feb 08, 2009 · C: "geçerli bir win32 uygulamas? de?il" uyar?s?na çözüm önerisi olan. 1= C:\windows\repair alt?ndaki autoexec.nt yi c:\windows\system32 nin alt?na koypyala.

 • Question :" %1 geçerli bir win32 uygulaması değil " hatası ...

  Answer :" %1 geçerli bir win32 uygulamas? de?il " hatas? ''Windows 8.1'' bölümünde Balder taraf?ndan 3 Aral?k 2013 tarihinde ba?lat?lan konu.

 • Question :Geçerli Bir Win32 Uygulaması Değil Hatası » Sayfa 1 - 1

  Answer :Arkada?lar benim bir sorunum var.Bilgisayara yeni format att?m kesinlikle autorun virüsü de?il.Bilgisayar?mdan Digiturkplay''den maç izliyorum.Bildi?iniz gibi.