1 geçerli win32 uygulaması değil

Feb 08, 2009 · 1= C:\windows\repair alt?ndaki autoexec.nt yi c:\windows\system32 nin alt?na koypyala. 2= bende de ayn? sorun vard? sistem 32 nin için. Sorunun geçecektir. Jul 03, 2008 · exe.geçerli bir win32 uygulamas? de?il. ben warrock indirdim exe sine t?kladigim zaman bu gecerli bir win32 uygulamasi degil diyor tekrar indirme.


Dec 29, 2013 · " Geçerli bir Win32 uygulamas? de?il" iletisi, genellikle kar??dan yükleme s?ras?nda bozulmu? olan bozuk dosyalar? açmay? denedi?inizde görüntülenir. " %1 geçerli bir win32 uygulamas? de?il " hatas? ''Windows 8.1'' bölümünde Balder taraf?ndan 3 Aral?k 2013 tarihinde ba?lat?lan konu. razoru açmaya çal???rken, razor.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il hatas?n? al?yorum.i?in ilginci,kald?r?p tekrar kurduu?umda aç?l?yor.bir. Sizinde bir gün kar??la?abilece?iniz “geçerli bir Win32 uygulamas? de?il” hatas?n? çözerkenki uygulad???m ad?mlar? payla?mak istiyorum. Geçerli bir win32 uygulamas? de?il diye hata al?yorum setup çal??m?yor. Lütfen yard?mc? olur musunuz ? 17 Nisan 2013 Çar?amba 15:17.


bendeki sorun “wmplayer.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il” hata mesaj? ç?kmas? ve windows media player ?n kesinlikle çal??mamas?yd?. %1 Geçerli Win32 uygulamas? de?il ''Windows 8.1'' bölümünde TheSwyam taraf?ndan 13 Temmuz 2014 tarihinde ba?lat?lan konu. Tüm Windows i?letim sistemi kullan?c?lar?n?n en az bir kere kar??la?m?? oldu?u; C:/Program Files/Program/program ad?.exe “Geçerli Win32 uygulamas?. Sorunun geçecektir. 1= C:\windows\repair alt?ndaki autoexec.nt yi c:\windows\system32 nin alt?na koypyala. 2= bende de ayn? sorun vard? sistem 32 nin için. exe.geçerli bir win32 uygulamas? de?il. ben warrock indirdim exe sine t?kladigim zaman bu gecerli bir win32 uygulamasi degil diyor tekrar indirme. " Geçerli bir Win32 uygulamas? de?il" iletisi, genellikle kar??dan yükleme s?ras?nda bozulmu? olan bozuk dosyalar? açmay? denedi?inizde görüntülenir.


Selam arkada?lar. Bu gün bilgisayar? açt???mda GeForce Experience''den bir. Forumda ve nette arad?m ancak i?ime yarayacak bir ?ey bulamad?m. Arkada?lar benim bir sorunum var.Bilgisayara yeni format att?m kesinlikle autorun virüsü de?il.Bilgisayar?mdan Digiturkplay''den maç izliyorum.Bildi?iniz gibi. bendeki sorun “wmplayer.exe geçerli bir win32 uygulamas? de?il” hata mesaj? ç?kmas? ve windows media player ?n kesinlikle çal??mamas?yd?. Geçerli bir win32 uygulamas? de?il diye hata al?yorum setup çal??m?yor. Lütfen yard?mc? olur musunuz ? 17 Nisan 2013 Çar?amba 15:17. Bu resim geliyor Finish diyorum sonra 2.resimdeki hatay? al?yorum. Nvidia driver? indirdim laptopuma. Ne yapmam laz?m. Sonra ?nstall dedim yüklüyor.


Geçerli bir Win32 uygulamas? de?il Metin belgesi Geçerli Win32 Degil hatasi Sizinde bir gün kar??la?abilece?iniz “geçerli bir Win32 uygulamas? de?il”.


Related Keywords