2010 powerpoint deneme sürümü indir

Bu özellikler ?unlard?r:. Deneme sürümü, Office 365 Ev’in tüm özelliklerine eri?ebilmenizi sa?lar. Word, Excel, PowerPoint, OneNote,. Microsoft PowerPoint 2010 program? dinamik sunular olu?turmak ve payla?mak için size daha fazla yol sunan ücretsiz bir deneme sürümüdür. Microsoft PowerPoint 2010 ?ndir.


Not: Microsoft art?k Office 2010 için deneme sürümü deste?i sunmamaktad?r. Bu nedenle “Sat?n Al” ba?lant?s? yard?m?yla size uygun olabilecek Microsoft Office sürümlerine göz atabilirsiniz. Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2010 ücretsiz indir: Mevcut en iyi sunum yaz?l?m?. Microsoft Office 2010 Türkçe ?ndir – Deneme Sürümü Yükle. PowerPoint 2010’daki yeni Slayt Gösterisini Yay?nla özelli?i Web arac?l???yla canl?. Microsoft Office 2010 ?ndir. PowerPoint video deste?i. Microsoft art?k Office 2010 için deneme sürümü deste?i sunmamaktad?r. Microsoft Office 2010 Ofis Program? Son Sürüm Bedava ?ndir Ücretsiz Demo Yükle Deneme Sürümü. Microsoft Office 2010 Art? Yönleri + PowerPoint video.


Power Point 2010, Word veya PowerPoint® 2010 da foto?raflar? düzenleyin ve geli?tirin. Microsoft PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2010 ücretsiz indir: Mevcut en iyi sunum yaz?l?m?. Includes the actual latest versions of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, and Access. Try Office 365 Home free for one month. Softonic. En son sürüm: 20102010-08-26; Son ay?n indirmeleri: 6.148.788; Boyut: 326.95 MB; Geli?tiren: Microsoft. Microsoft PowerPoint2010 · ?ndir Güvenli indirme. 9. Kullan?c?. 6.3. Lisans: Deneme sürümü; Dil: ?ngilizce; ??letim Sistemi: Windows XP; Windows 2003; Windows Vista; Windows 7; Windows 8. PowerPoint 2010''da komutlar? bulman?za yard?mc? olacak görsel, etkile?imli bir ba?vuru k?lavuzu. 12 May 2011. Microsoft PowerPoint 2016 Preview indir - PowerPoint, Microsoft taraf?ndan geli?tirilen ve kullan?c?lar?na düzenleyebilmeleri için içine resim, yaz?, 3 boyutlu nesneler, grafikler gibi nesnelerin eklenebilece?i bir sayfalar sunar. Kullan?c?lar, bu sayfalarda istedikleri g.


Sunular? görünt. Bu görüntüleyici ayr?ca parola korumal? Microsoft PowerPoint sunular?n? açmay? da destekler. PowerPoint Viewer 2010 indir - PowerPoint Viewer, PowerPoint 2010 ve önceki sürümlerinde olu?turulan tam özellikli sunular? görüntülemenizi sa?lar. Ayr?ca daha h?zl?, daha basit ve daha etkili. Microsoft PowerPoint 2010 program? sadece. 2007 versiyonundaki arayüz yerine çok daha modern, sade ve göze ho? gelen arayüz geldi. Microsoft''un PowerPoint 2010 ücretsiz deneme sürümü PowerPoint 2007 sürümündeki bir tak?m de?i?iklikleri içermektedir. 20 A?u 2014. 16-05-2010 13:03. Yan?tla; 0; 0. 16 May 2010. Bu en kapsaml? sürümün demosu, kullan?c?lara Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher, InfoPath, Communicator, SharePoint. çok u?ra?t?m ama indirme sayfas? yada linki bulamad?m onu da aç?klarsan?z askere gidene kadar kullan?r?m. Ziyaretçi. Microsoft Office 2010 Professional Academic, popüler ofis yaz?l?m setinin özellikle üniversite ö?rencileri için geli?tirilmi? ve oldukça uygun bir fiyata sat?lan özel bir sürümü. Ö?rencilere özel bir sürüm olmas?na ra?men, Microsoft Office 2010 Professional Academic hiçbir ?ekilde k?rp?lmam??. Word, Excel, Powerpoint, OneNote. Softonic. 8. Microsoft PowerPoint 201315.0.4420.1017 · ?ndir Güvenli indirme. Kullan?c?. 5.7. Lisans: Deneme sürümü; Dil: ?ngilizce; ??letim Sistemi: Windows 7; Windows 8. En son sürüm: 15.0.4420.10172012-11-21; Son ay?n indirmeleri: 3.312.490; Boyut: 0 MB; Geli?tiren: Microsoft.


Microsoft Office Professional Plus 2010 tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??lamak üzere iyile?tirildi, h?zland?, güçlendirildi ve yepyeni harika özellikler eklendi. Bilgisayarda ofis i?lerini halletmek için hemen herkesin kulland??? Word, Powerpoint, Outlook ve Excel gibi programlar günümüz ko?ullar?na uygun bir ?ekilde geli?tirildi ve.


Related Keywords