2013 en iyi akıllı telefon sıralaması

Bu yaz?m?zda 2015 y?l? içerisinde tan?t?lan en iyi performasl? ak?ll? telefonlar?n? inceliyoruz. 2015 y?l?n?n en iyi telefonlar? hangisi. A?a??da ve sonraki sayfalarda inceleyecek oldu?unuz en iyi ak?ll? telefon s?ralamas? tasar?m, yaz?l?m ve donan?m özellikleri, içerik seçimi,.


En iyi ak?ll? telefon s?ralamas? listesine ba?lamadan evvel insanlar?n neden ak?ll? telefona ihtiyaç duydu?u hakk?nda konu?mak isterim. Yeni bir telefon alma niyetindeyseniz bu listeye mutlaka göz at?n. 2016''?n en iyi ak?ll? telefonlar?n? sizler için derledik. Son aylarda ak?ll? telefon pazar?nda birçok iddial? telefon tan?t?ld?. ??te piyasadaki en iyi Android telefonlar; Not: Yeni Android telefonlar. Peki bu en iyi telefonlardan hangileri, daha iyi? (CHIP). 2016''n?n en önemli telefonlar?n?n ço?uyla tan??t?k. En ?yi Ak?ll? Telefon Kamera S?ralamas? - Kameras? En ?yi Olan Ak?ll? Telefon Hangisi? Hangi Ak?ll? Telefon Kameras? Dü?ük I??kta En ?yi?.


En iyi Ak?ll? Telefon S?ralamas?. Yeni bir ak?ll? telefonu seçmek, özellikle de tüm tak?mlar için e? zamanl? dü?ünüyorsan?z oldukça zorlay?c? bir. TeknoKulis test merkezinin de konu?u olan tüm bu iddial? modelleri yak?ndan inceleme ve deneyimleme f?rsat?m?z oldu. TeknoKulis editörlerinin oylar? ile 2013 y?l?n?n en iyi ak?ll? telefonlar?n? belirledik. ??te 2013 y?l?n?n en iyi ak?ll? telefonlar?…. 2013 y?l?nda ak?ll? telefon üreticileri birbirinden iddial? modelleri ile kar??m?za ç?kt?lar. Bir de y?l?n ilk çeyre?inde kar??m?za ç?kan, Snapdragon. 14 Eki 2013. Android cephesine bakt???m?zda özellikle Xperia Z1, Galayx Note 3 ve LG G2 gibi Snapdragon 800''''ü kullanan 3 telefon y?l?n son çeyre?inde en iyiler aras?ndaki yerini korumaya devam ediyor. 2013 y?l? ak?ll? telefonlar için son derece parlak bir y?l oldu. Dünyan?n en iyi markalar? 2013 y?l?nda birbirinden güzel amiral gemilerini birincilik için sergileyip, kullan?m için sat??a sunmu?tu. Böylece sayfalarla birlikte 2013 y?l?n?n en iyi 18 telefonu nihayet belirlendi. Son günlerine girdi?imiz 2013 y?l?n?n en iyileri Business Insider taraf?ndan seçildi. 8 Ara 2017. Liste geçti?imiz. Sadece ak?ll? telefon de?il, teknoloji dünyas?ndaki tüm sektörler için 2014 y?l? oldukça h?zl? geçti. 2014 y?l? biraz bu. 30 Ara 2014. Art?k her ?ey o kadar h?zland? ki,. Esas?nda Samsung, LG, HTC ve Sony gibi markalar?n 2013 y?l? amiral gemi modelleriyle 2014 y?l? amiral gemi modelleri aras?nda inan?lmaz farkl?l?klar olmad?. 18 A?u 2013. Barbaros Yörükler 45,762 views · 2:28 · Samsung Announces Youm Flexible OLED Displays at CES - Duration: 2:54. - Duration: 2:28. Gündüz Ak?am 111,078 views · 2:18. Tim Schofield 19,250,410 views · 2:54. En iyi 10 Telefon - Duration: 2:18. 2012- 2013 y?l? Dünyadaki Ak?ll? Telefon S?ralamas? Yap?ld?.


https://www.telefonaksesuarlari.com sunar; Ak?ll? cep telefonlar?, mobil aletler kategorisinde yap?lan ara?t?rmalar sonucu yap?lan s?ralamada beklenmedik son. 20 May 2014. 17 May 2013. https://www.telefonaksesuarlari.com sunar; Ak?ll? cep telefonlar?, mobil aletler kategorisinde yap?lan ara?t?rmalar sonucu yap?lan s?ralamada beklenmedik son. Bu videoda, 2012''nin iz b?rakan ak?ll? telefonlar?n? de?erlendiriyor. Senenin en iyi ak?ll? telefonunu ar?yoruz? en iyisi hangisi? Takip et: https://twitter. 23 Ara 2012. . Epey - En H?zl? Ak?ll? Telefonlar. E-Posta. 23 Ara 2012. 2012 Ak?ll? Telefon pazar?nda inan?lmaz geli?meler ya?ad???m?z bir y?l oldu. Yazd?r. Son 1 y?lda ultra yüksek çözünürlükte kameralar, ekranlar ve i?lem gücündeki art?? ak?ll? telefonlar? hayat?m?z?n de?i?mez birer parças? haline getirdi. Bu videomuzda 2012''nin en iyisini ar?yoruz! Payla? Tweetle Ekle.


Related Keywords